Företagspresentation Arbeten Stenarbetens teknik Tips för din stenmur Partners och länkar Kvalitetsnorm Kontakt    
Södra Länken vid Hammarby sjöstad
Stockholms kommun och län 

Vi har tillsamman med flera andra firmor engagerats 
för att färdigställa delar av Södra Länken
 i Stockholm. Arbete har bestått av montering av 
tunna skivor av älvdalskvartsit vid in- och 
utfarter vid Sickla (SL24). 
Huvudentreprenör Skanska.

Beställare: Vägverket 2001-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillbaka <---

 

 

Stenmontering i Bohuslän AB© 2013 •