Företagspresentation Arbeten Stenarbetens teknik Tips för din stenmur Partners och länkar Kvalitetsnorm Kontakt    

Kvalitetsnorm

 

 

 

 

Kvalitet är att göra rätt från början och att ständigt bli bättre!

Vår mångåriga vana vid sten och vår ambition att alltid sätta kunden och ett riktigt hantverk i förgrunden garanterar det bästa resultatet. 
Vi utgår i vårt arbete från principen att har det hållit i hundra år med en gammal läggningsteknik så kommer även det vi gör att hålla lika länge.

Våra kunders krav är styrande och normgivande för vår verksamhet. 
I policyn ingår det därför att arbeta systematiskt och uthålligt med kvalitet, såväl internt som mot externa kunder, så att vårt företag och dess  tjänster alltid förknippas med god kvalitet. 
Vårt krav på god kvalitet gäller i alla avseenden, som t.ex.

  1. punktliga leveranser och rätt produkt
  2. servicevilja
  3. positiv attityd mot kunder
  4. aktivt miljötänkande

Vi förebygger problem i arbetet. 
Uppkommande frågor löses i dialog på ett tidigt stadium. Därigenom undviks onödiga kostnader för felrättning, vårt anseende hos kunderna ökar och vi skapar goda referenser för nya affärer. 
Våra kvalitetsmål  nås genom goda arbetsinsatser av företagets samtliga anställda. 
Våra kvalitetsmål följs årligen upp med en strävan mot ständig förbättring.

Du som kund skall veta att vi:

  • Uppfyller lagar och förordningar
  • Tillhandahåller hög kompetens .
  • Har goda relationer med  leverantörer och andra byggare.
  • Vår organisation  är skapad för att lösa Dina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Stenmontering i Bohuslän AB© •