Företagspresentation Arbeten Stenarbetens teknik Tips för din stenmur Partners och länkar Kvalitetsnorm Kontakt    

Tips för längre livslängd

   
  Foga muren med kalkbruk om du absolut måste foga  den. 
 
  Använd rent kalkbruk. Det ger en mjukare och mer eftergivlig 
fog som låter muren röra sig efter årstiderna.
 
  Lägg alltid tillbaka sten som fallit ner.
  Se till att regnvatten m m har fritt utlopp genom muren. Se över muren årligen och knacka in sten som är på väg ut.
 
  Om det går att gräva bort jorden bakom en lös sten; gör det och fyll i hålet
bakom muren med makadam eller singel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenmontering i Bohuslän AB© •