Företagspresentation Arbeten Stenarbetens teknik Tips för din stenmur Partners och länkar Kvalitetsnorm Kontakt    

Beklädnad och beläggning

 

Brobeklädnad, E4 vid Rotebro, Sollentuna kommun
Råbeklädnad av hus, t ex Smögens havsbad  och Göteborg
Södra Länken, beklädnad av vägbankar, Stockholm 
Skifferläggning på gångstig vid äldreboende i Råcksta, Stockholm


Tillbaka <---

 

   
   

Stenmontering i Bohuslän AB© 2013 •