Företagspresentation Arbeten Stenarbetens teknik Tips för din stenmur Partners och länkar Kvalitetsnorm Kontakt    
Svenljunga stenvalvbro
Svenljunga kommun

Igenom Svenljunga rinner Viskan. Den gamla 
landsvägen går över Viskan på en tvåspanns 
valvbro som var i dåligt skick. Brons stöd 
fick delvis tas ned till vattenytan samt
byggas upp igen. Eftersom en hel del av materialet 
var spräck ingick mycket nyhuggning av sten. 
Mer om broteknik
Beställare: Svenljunga  kommun
Våren- hösten 1998 samt våren 1999
Antikvarisk kontrollant:
Byggkonsult Sölve Johansson,
Trollhättan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillbaka <---

 

 

Stenmontering i Bohuslän AB© 2013 •