Företagspresentation Arbeten Stenarbetens teknik Tips för din stenmur Partners och länkar Kvalitetsnorm Kontakt    
Råcksta, äldreboende
Stockholms kommun

Montering av skiffer på 
gångstigar vid ett äldreboende

Beställare: Konstnär K Stenström,
2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tillbaka <---

 

 

Stenmontering i Bohuslän AB© 2013 •