Företagspresentation Arbeten Stenarbetens teknik Tips för din stenmur Partners och länkar Kvalitetsnorm Kontakt    

Stenmontering i Bohuslän AB grundades i Hunnebostrand 1993. Vi är ganska ensamma om att ha en verksamhet som enbart grundar sig på sten. Den västsvenska granitbrytningen och bearbetningen har under lång tid kunnat leverera huggen sten till det övriga Sverige och Europa. Det finns en gedigen tradition och vana  att jobba med graniten.

Det garanterar ett bra jobb.
Vi har kontor och förråd i Hunnebostrand.


 

Daniel Kling
 

Verksamhet
  • Restaurering av kulturminnen som till exempel sten- och terrassmurar på t.ex. kyrkogårdar och slusskamrar
  • Nedmontering och uppsättning av gamla stenvalvbroar
  • Tunnstensfasader på gamla och nya hus
  • Stenbeklädnad av broar
  • Montering av naturstenstrappor
Specialiteter Kallmurar av olika slag som t ex terrassmurar, kyrkmurar , stenvalv och stenvalvsbroar
 Mål Att vara den bästa partnern för att nå uppställda kvalitetsmål enligt vårkvalitetsnorm. Vi har ett Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000 och Miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Behörighet Förordas av Riksantikvarieämbetet och flera Länsstyrelser. Godkänd som entreprenör av vägverket. Kollektivavtal med SEKO och Bygg 6:an Väst. Personalen har genomgått Vägverkets kurser.
Arbetsområde Vi arbetar i hela Sverige
Beställare Kulturmiljöenheter vid flera Länsstyrelser, Kommuner, NCC Peab, Skanska, Vecon, Vägverket,
Kyrkliga samfälligheter m flera.
Maskinpark grävmaskiner och teleskoplastare. Alla redskap och maskiner är specialanpassade för att lyfta, vända och sätta sten.

          Vår adress: Stenmontering i Bohuslän AB 
Box 5 450 46 Hunnebostrand

Daniel Kling 0708803929 / 0708/48 92 88
Vårt e-postkonto   Info@stenmont-bohuslan.se

 

Daniel Kling 

Nyhet

 

Pågående

 

Här kan du komma direkt så du ser våra pågående arbeten

Stenmontering i Bohuslän AB© •